Visie

Campus de Reynaert kiest voor een schoolcultuur die leerlingen en leerkrachten met elkaar verbindt. Onze school stelt zich tot doel optimale leeromstandigheden te creëren waarbinnen zoveel mogelijk leerlingen, in functie van hun individuele mogelijkheden en talenten, hun studies succesvol kunnen doorlopen en beëindigen.

Wij maken onze leerlingen bewust van hun vaardigheden en talenten en wat ze er mee kunnen aanvangen op gebied van hogere studies en de arbeidsmarkt. Bewustwordingsmomenten als ‘Wie ben jij?’, ‘Wat kan jij?’ en ‘Welke richting wil jij uitgaan?’ komen aan bod. Om later iets te kunnen betekenen, moet immers de hele persoonlijkheid worden ontwikkeld tot een compleet mens-zijn.

Wij willen dat onze leerlingen opgroeien tot bewuste mensen. Geen individuen met oogkleppen op, maar persoonlijkheden met een open en wakkere levenshouding. Ons uitgangspunt daarbij is: elk individu telt, elk individu speelt een belangrijke rol en elk individu maakt het verschil.

Onze samenleving heeft behoefte aan zowel denkers als doeners, vertellers als luisteraars, planners als uitvoerders … Wij willen jongeren tot dialoog, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid stimuleren. Salto Humano wil een gangmaker zijn, zodat jonge adolescenten moed vinden om hun eigen kracht te ontdekken en in relatie met anderen verder te ontwikkelen.

En dat is meer dan feiten en cijfers opslorpen. Dat is … een Salto Humano doen!