Derde graad - Talenten realiseren

Onze schoolcultuur heerst in de hele school: leerlinggericht onderwijs zoekt naar optimale kansen om je voor te bereiden op de instap in het beroepsleven of op verdere studies. In onze maatschappij zijn levenslang leren en nieuwsgierigheid steeds belangrijker. We leren je zelfstandig, opbouwend kritisch en probleemoplossend te denken.

Klik op de richting om de lessentabel te kunnen zien.