Eerste graad - Talenten ontdekken

De overstap van de basisschool naar de eerste graad van het secundair onderwijs is voor vele jongeren (te) groot. Daarom stappen wij samen met onze collega’s van het vijfde en het zesde leerjaar van het basisonderwijs in  een project dat deze vier leerjaren op elkaar afstemt en met elkaar verbindt.

Dit is een project dat niet het kaf van het koren wil scheiden, want voor ons is er geen kaf, alleen maar koren. We laten elk kind groeien in zijn talenten en kwaliteiten door gedifferentieerd te werken, voor de nodige ondersteuning te zorgen en te voorzien in een uitbreidingsaanbod.

We streven naar een gezond evenwicht tussen leer-en leefstof.

Salto Humano, van basisonderwijs naar het secundair, van kind naar tiener: op weg naar meer mens zijn!

 

Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B
Lessentabel:             1A Lessentabel:              1B
Verkenningsmodule DaVincimodule
Creatieve modules Creatieve modules

 

         Tweede leerjaar A               Beroepsvoorbereidendleerjaar
Lessentabel:                  2A Lessentabel:               2B
Klassieke Talen Maatschappij en Welzijn
Maatschappij en Welzijn STEM-technieken
Moderne talen en wetenschappen  
STEM-wetenschappen  
Economie en organisatie