STEM staat voor:

  • Science
  • Technology
  • Engineering
  • Mathematics

STEM omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met een STEM-profiel. Mensen met een neus voor wiskunde, exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen, techniek en technologie. Daarom is het belangrijk dat jongeren kiezen voor STEM en een beroepsloopbaan uitbouwen in STEM.

Precies om onze leerlingen alle kansen te geven om deze keuze te maken, bieden wij vanaf het schooljaar 2016 – 2017 zowel in de eerste als in de tweede graad de STEM-module aan.

STEM (1e graad)

Wat?

De vakken wiskunde, wetenschappen en technologie zijn in onze samenleving onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door aan te tonen tijdens onze projecten dat kennis en vaardigheden van wetenschappen, wiskunde en technologie ook in de praktijk vaak interdisciplinair worden ingezet en te vertrekken vanuit sociale en maatschappelijke toepassingen, kunnen onze jongeren meer inzicht krijgen in de relevantie van elke STEM-discipline. Ons doel is leerlingen zicht laten krijgen op “how STEM works” en hen te laten inzien dat STEM op zich waardevol en een essentieel deel van de menselijke kennis is. Op deze manier kunnen zij een beter onderbouwde studiekeuze/beroepskeuze maken.

Wie?

De leerlingen van de eerste graad, eerste leerjaar, optie moderne en technische krijgen een 3-tal projecten in de loop van het volledige schooljaar.

Wanneer?

De projecten worden maandelijks afgewisseld met een complementair vak. In de optie moderne is dit wetenschappelijk werk, in de optie technische het vak techniek. De projecten vallen dus samen met deze vakken in het weekrooster.

Evaluatie?

STEM wordt op dezelfde manier geëvalueerd als de complementaire vakken. Dit betekent dat er permanent geëvalueerd wordt. Dit kan door klastaken, huistaken, ICT-opdrachten, verslagen van practica, … Er wordt dus geen examen afgenomen voor het project STEM.

STEM (2e graad)

Wat?

Deze module is niet alleen een uitstekende voorbereiding op de derde graad, maar eveneens op hogere (wetenschappelijke) studies.

De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag in het labo met proeven waarbij de verschillende vakgebieden (biologie, chemie, fysica en wiskunde) volledig door elkaar heen lopen. Daarnaast wordt er ook extra aandacht besteed aan programmeren en engineering.

In het vierde jaar demonstreren de leerlingen hun opgedane vaardigheden door een zelfgekozen onderzoek vanaf het onderzoeksplan tot en met de eindpresentatie uit te werken. De begeleidende leerkrachten hebben daarbij een ondersteunende rol om het zelfstandig denken en handelen van de leerlingen tot volle ontplooiing te laten komen.

Wie?

De module zit in het pakket van de leerlingen uit het derde en vierde jaar richting Wetenschappen en het derde jaar Latijn. Voor het vierde jaar Latijn is deze keuze enkel aangewezen voor de leerlingen die in de derde graad (5e en 6e jaar) Latijn-Wiskunde wensen te volgen.

Wanneer?

De module gaat door in het tweede semester gedurende 2 uur per week. Er wordt bewust gekozen voor het tweede semester omdat de leerlingen uit het derde jaar dan over voldoende kennis beschikken om – zei het met de nodige ondersteuning - zelfstandig in het labo aan de slag te gaan.

Evaluatie?

De leerlingen schrijven na elk practicum een verslag. De feedback daarop wordt door de begeleidende leerkracht in portfolio op smartschool geplaatst. Het gaat dus om permanente evaluatie waarbij de leerling telkens gestimuleerd en uitgedaagd wordt om zijn of haar wetenschappelijk denken en handelen stap voor stap te ontwikkelen. Op het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een attest.

Foto stem 2
Foto stem 3
Foto stem 4