Schoolreglement

Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.

Om de papierberg te verkleinen, drukt de school het reglement niet meer af, maar het kan via volgende link geraadpleegd worden: Schoolreglement