Ready Set Go / Klassenuurtje

Ready Set Go Klassenuurtje

Ready Set Go (eerste graad)

In de eerste graad starten we onze lesweek met een uurtje Ready set go. Tijdens dit klassenuurtje leren we onze leerlingen werken met een weekplanner. Ze leren er hun taken, toetsen, opdrachten zelfstandig in te plannen binnen hun drukke werkweek. Het maandthema wordt maandelijks toegelicht. Daarnaast krijgen onze leerlingen de kans om probleempjes aan te kaarten en kunnen ze die doorgeven aan de leerlingenraad die deze op hun beurt rapporteren bij de directie. Zo hebben onze leerlingen hun inbreng aan het dagelijks leven op onze school. Maandelijks wordt een activiteit rond 'eigen identiteit' ingepland tijdens het klassenuurtje. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich goed voelen binnen hun klasgroep. In de maand januari was dat 'de proactieve cirkel'. Tijdens dit klasgesprek werkten we aan verbondenheid en een positieve klassfeer. We leerden er dat het belangrijk is dat iedereen aandachtig en respectvol leert luisteren naar elkaar en dit op een proactieve manier, dus alvorens er problemen zijn. Na elk klassenuurtje zijn we 'ready' om 'go' van start te gaan met de lesweek.

Klassenuurtje (tweede en derde graad)

In de tweede en derde graad vinden de klassenuurtjes maandelijks plaats. De frequentie kan worden opgedreven op vraag van een klas of op voorstel van een leerkracht. De klastitularis neemt tijdens deze momenten samen met de co-titularis tijd om dieper in te gaan op groepsvorming, studiekeuze, welbevinden, talenten verkennen, actief burgerschap en effectieve leerstrategieën (vb. je persoonlijke planner optimaliseren, examenperiode efficiënt voorbereiden, een leerstrategie verfijnen...).