Openleerklas

openleerklas

In de openleerklas begeleiden we onze leerlingen bij het zelfstandig maken van taken, toetsen, opdrachten. Een taal-en stemdokter zijn aanwezig om hulp aan te bieden indien het verwerken van leerstof moeilijker verloopt. Daarnaast volgen deze taal-en STEM-dokter ook de planning van de toetsen en taken van de leerlingen op. Deze planning wordt opgemaakt onder begeleiding tijdens Ready Set Go (klassenuurtje). Wie nood heeft aan extra bijsturing, kan deze krijgen. Struikelen leerlingen over leerstofonderdelen, dan kan dit verholpen worden in de openleerklas. Bij het begin van elk semester scherpen we eveneens de ICT-skills van onze leerlingen aan door hen ICT-workshops aan te bieden.