Salto Humano

Binnen de vernieuwing van het secundair onderwijs krijgen we als school de mogelijkheid om onze eigen visie en eigen toekomst te ontwikkelen. Campus de Reynaert wil elke leerling benaderen als een totale persoonlijkheid, met respect en oog voor de eigenheid van elk individu. We streven ernaar jongeren te laten groeien in hun talenten en kwaliteiten door gedifferentieerd en op maat te werken en voor de nodige ondersteuning te zorgen. Hierbij is een gezond evenwicht tussen leer- en leefstof belangrijk, leren doe je immers niet alleen met het hoofd maar ook met de handen en het hart.

We hebben oog voor de nood aan levenslang leren in een wereld van verandering en onderstrepen het belang van het creatief en oplossingsgericht denken in de 21e eeuw. In het verleden merkten we dat projectmatig werken niet enkel het ontdekken van de talenten stimuleert, maar ook het welbevinden van jongeren verhoogt. Ook in de toekomst willen we onze leerlingen stimuleren in het maken van ‘bewuste keuzes’ door hen te laten proeven van verschillende modules die aansluiten op studievelden uit hun verdere schoolloopbaan. We bieden hiervoor onze verkenningsmodules aan: Newtonklas, Erasmusklas, Caesarklas, Lincolnklas en Da Vinciklas.

Werken aan het zelfbeeld, welbevinden, een positief klasklimaat en sociale competenties is erg belangrijk in Salto Humano. Het ontdekken en stimuleren van het creatieve aspect vormt hierbij een belangrijke sleutel tot een hoger welbevinden. Via co-teaching met de Tieltse academies willen we het creatief aanbod van Campus de Reynaert inhoudelijk professionaliseren en versterken; het cultureel en creatief bewustzijn van jongeren verhogen en leerlingen aansporen om probleemoplossend te denken, te experimenteren en te creëren. De leerlingen kunnen hun keuze maken uit onze creatieve modules: Woord, Beeld, Muziek en Grafisch programmeren.

De verticale samenhang wordt gegarandeerd door de reeds aanwezige werking in de 2e graad waarbij leerlingen één semester kiezen uit creatieve modules en één semester een module gerelateerd aan hun studies aangeboden krijgen. Deze werking zal verdere verdieping krijgen naarmate de uitrol van de modernisering geïmplementeerd wordt.