Agora

Agora

Agora is een Grieks woord en betekent bijeenkomst, volksvergadering, marktplaats. Anders gezegd: op dit centraal gelegen plein kwamen mensen samen om elkaar te ontmoeten, te vergaderen, handel te drijven en te ontspannen.

Drie keer per week krijgen de leerlingen van de derde graad ASO enkele uren Agora. Concreet betekent dit dat de vakken wiskunde, Frans, Nederlands, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis per week (of twee weken) samen een takenbrief opstellen. De leerlingen weten voor aanvang van de schoolweek welke (vakoverschrijdende) opdrachten ze verondersteld worden te maken in de beschikbare tijdspanne. Ze plannen dit werk zelfstandig in. Wil je op maandag meteen al je wiskunde-oefeningen maken? Kan perfect. Wil je de oefeningen liever wat spreiden doorheen de week? Ook mogelijk.

Zelfsturing en vakoverschrijdend werken zijn dé pijlers van een Agoraklas. Eén van de vele voordelen van deze manier van werken is dat het de overstap van secundair naar hoger onderwijs vergemakkelijkt, aangezien de executieve functies van élke leerling een kans krijgen om versterkt te worden. Leerlingen moeten zelf uitzoeken wat ze nodig hebben om opdrachten te volbrengen, hoeveel tijd ze aan welke opdracht kunnen spenderen en wanneer, met wie ze wanneer die groepsopdracht zullen bespreken, wanneer ze een hulplijn willen inschakelen (klasgenoot, leraar, internetbron) enzovoort. Andere voordelen zijn: werken op eigen tempo, altijd een leraar die beschikbaar is voor extra uitleg of uitbreiding, verschillende locaties waar je kunt werken (stilteplek, instructielokaal, klas voor groepswerk...).