Leerlingen uit 4 Humane

Anna, Kyara, Nouk, Baukis, Ilyana (4 Humane)

5hum

Baukis: “Wij hebben gekozen voor Humane Wetenschappen, omdat we graag bijleren over andere culturen. We hebben ook bewust gekozen voor een GO!-school, voor de waarden en normen van het GO!”

Anna: “Humane Wetenschappen is de studierichting die mij het meest interesseert: we leren over de mens, de maatschappij, de actualiteit en wetenschappelijk onderzoek.”

Nouk: “Ik sluit mij hier bij aan. Deze studierichting is zeer breed, je kan later nog alle kanten uit.”

Ilyana: “Op deze school kan je echt jezelf zijn, je krijgt de vrijheid om je eigen interesses en talenten te ontdekken. Zelf denk ik erover om later criminologie of rechten te studeren. Humane bereidt mij daar goed op voor.”

Kyara: “Ik wil later in de pedagogische sector terecht komen, vandaar mijn keuze voor Humane. Ik wil nog toevoegen dat er op deze school veel ruimte is voor zelfontplooiing.”