Smartschool

Smartschool is een digitaal platform waardoor iedereen ten allen tijde via het internet aan de eigen schoolgegevens kan. 

Leerkrachten kunnen oefeningen van de leerlingen opvragen en nakijken. Ze kunnen opdrachten geven en vlug reageren op vragen van de leerlingen. Leerlingen kunnen online aan hun leerkracht uitleg vragen. Ze hoeven zelf geen zware computer te hebben om grote documenten op te slaan of door te sturen, maar hebben wel een internetverbinding nodig. Gezamenlijke opdrachten kunnen ook buiten de lessen verdergezet worden en de leerkracht kan het opvolgen.

Leerkrachten en leerlingen kunnen elkaar contacteren via een intern berichtensysteem, maar hoeven hiervoor mekaars e-mailadres niet te kennen, zo blijft de privacy gegarandeerd

De leerlingen, maar ook de ouders kunnen online de schoolresultaten van hun kinderen via Smartschool volgen en zo perfect op de hoogte blijven van de evolutie van hun kind(eren).

Ons Smartschoolplatform vind je op http://campusdereynaert.smartschool.be